Harvest akademija

Ljudem so v življenju pomembne različne stvari, vsem pa je skupna želja po varnosti, napredku, pridobivanju novih znanj, spretnosti in veščin, osebni rasti in zaupanju vase. Tako stopamo vsak posebej in vsi skupaj po poti samouresničevanja, ustvarjalnosti in uspešnosti. Interesi in želje posameznika se stapljajo z interesi družbe Harvest, kar nas povezuje v veliko družino, ki si ves čas širi obzorja in napreduje.
 
Naša druženja na različnih predavanjih in delavnicah, seminarjih in usposabljanjih nas delajo iz dneva v dan boljše, kar se odraža tudi pri delu s strankami. Naše poslanstvo je, da ljudem pomagamo pri iskanju zanje najboljših rešitev. To nam uspeva, ker se ves čas izobražujemo, nadgrajujemo svoje znanje na vseh področjih zavarovalništva, finančnih naložb in varnih investicij za prihodnost, saj želimo ostati na najvišji ravni osebnega finančnega svetovanja.
 
Zavedamo se, da je učenje pot, ki se nikoli ne konča, zato v družbi Harvest skrbimo za neprestano strokovno izobraževanje svojih sodelavcev z izpopolnjevanjem znanj z različnih področij. Skupen uspeh nas trdno povezuje, motivira, daje neustavljivo energijo in željo po napredku. Zato se družimo tudi izven delovnega časa, kjer v sproščenem vzdušju poklepetamo in se sprostimo. Zavedamo se, da je prijateljstvo in občutek pripadnosti družbi Harvest nekaj neprecenljivega, kar v modernem poslovnem svetu ni prav pogosto. Vse to se odraža pri delu s strankami, saj se pozitivna energija prenaša tudi nanje. Zanje pripravljamo informativne delavnice, kjer jim svetujemo, kako preudarno ravnati z denarjem, saj dobrih napotkov ni nikoli dovolj. Naši neutrudni svetovalci družbe Harvest svoje znanje z veseljem delijo z njimi.

Pridružite se


Zaposlitve

Če na svojem področju dela izstopate, poznate svoje poslanstvo, imate postavljene cilje, se nam lahko javite za katerokoli področje dela.

Preverite katera delovna mesta vam nudimo trenutno >>